BABYBIO

BABYBIO


PRAVIDELNÉ, ZLEVNĚNÉ PROMÍTÁNÍ PRO RODIČE NA RODIČOVSKÝCH DOVOLENÝCH, CO CHODÍ DO KINA NA PROMÍTÁNÍ SPOLEČNĚ S KOJENCI ČI BATOLATY. 

• První pondělí v měsíci od 9:30 hodin.  

• Hlavní pokladna je otevřena 30 minut před začátkem představení. 

• Představení probíhá za snížené hladiny zvuku a namísto úplné tmy je kinosál částečně osvětlen.

•  Na představení BABYbio není možné uplatnit žádné další slevy. Každé dítě, které dovršilo šesti let věku, musí zaplatit vstupné.

• Vstupné je zvýhodněné cenou pouze pro 1 osobu - doprovod dítěte do 6 let.

Návštěvníci jsou povinni kdykoliv na vyžádání prokázat (např. rodným listem, dokladem totožnosti dítěte) Provozovateli skutečnost, že splňují podmínky dle předchozí věty. V opačném případě je Provozovatel oprávněn odepřít Návštěvníkovi prodej vstupenky, případně vstup na představení a Návštěvníkovi nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků za již nakoupenou vstupenku.

Představení probíhá za snížené hladiny zvuku a namísto úplné tmy je kinosál částečně osvětlen. Rodiče se dívají na film a děti (batolata) si hrají přímo v prostorách kinosálu. Před představením, během promítání i po představení platí pro všechny Návštěvníky včetně dětí přísný zákaz vstupu na podium. Děti musí být v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů (matky, otce) či jiné dospělé odpovědné osoby (dále jen „odpovědná osoba“). Za pohyb, bezpečnost a chování dětí v celém objektu kina zodpovídají odpovědné osoby. Odpovědná osoba je též povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky či hračkami, tyto výrobky překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je bezpečnost dětí ohrožena, nesmí odpovědná osoba připustit, aby je dítě používalo a je její povinností, jakoukoliv závadu okamžitě nahlásit zaměstnancům kina.


PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

ZŮSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Přihlas se do našeho newsletteru a budeme ti zasílat novinky přímo na e-mail.